Υπηρεσίες Live Streaming

Τι είναι Streaming;

Το streaming είναι υπηρεσία που χρησιμοποιείται για τη διαδικασία συνεχούς, real-time αναμετάδοσης mutlimedia περιεχομένου ήχου ή και εικόνας, σε πολλαπλούς χρήστες, μέσω internet.

Ο κυριότερος λόγος που το streaming συναντάται και αξιοποιείται ευρέως, είναι η δυνατότητα για live πρόσβαση σε περιεχόμενο, καθώς και η δυνατότητα άμεσης αναπαραγωγής αρχείων που έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος για download από χρήστες με αργή σύνδεση. Χρησιμοποιείται για ψυχαγωγικούς, ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς λόγους αλλά και για λόγους επικοινωνίας και διαφήμισης.

Βίντεο Live streaming σε High Definition

Πώς πραγματοποιείται;

Τα αρχεία προς αναμετάδοση είναι μορφής audio ή video που έχει συμπιεστεί, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι χαμηλότερες δυνατές απαιτήσεις σε bandwidth κατά την μετάδοση. Οι Media Servers είναι αυτοί που αναλαμβάνουν τη διαδικασία μετάδοσης του περιεχομένου από την πηγή του αρχείου σε πολλαπλούς χρήστες του διαδικτύου.

Η αναπαραγωγή μέσω streaming μπορεί να γίνει live, την δεδομένη στιγμή που πραγματοποιείται μία ηχητική ή video μετάδοση, είτε από video ή audio αρχείο που είναι αποθηκευμένο σε κάποιον Media Server.

Αυτό που απαιτείται από τον τελικό χρήστη, είναι ένας player (πχ Windows Media Player, RealPlayer κ.α.), ο οποίος αποσυμπιέζει την πληροφορία και την αναπαράγει με την μορφή εικόνας και ήχου.

Τι είδους έργα αναλαμβάνει η Avakas Media;

 • Μαγνητοφώνηση
 • Απομαγνητοφώνηση
 • Βιντεοσκόπηση
 • Εκδηλώσεις
 • Συνέδρια
 • Συνελεύσεις
 • Εκπαιδευτικά μαθήματα
 • Σποτ εταιρικής παρουσίασης
 • Σποτ προώθησης προϊόντων
 • Δημιουργία Digital Signage
 • Τηλεοπτικά σποτ
 • Τηλεοπτικά προγράμματα
 • Ηλεκτρονικά πρακτικά συνεδρίων
 • CD με abstracts
 • DVD Video εκδήλωσης
 • Μοντάζ
 • Σπικάζ
 • Σύνθεση μουσικής για σποτ
 • Επεξεργασία ήχου
 • Ραδιοφωνικών σταθμών
 • Τηλεοπτικών σταθμών
 • Αγώνων – Αθλητικών εκδηλώσεων
 • Χειρουργείων
 • Συνεδρίων
 • Τηλεδιασκέψεων (Web conferencing)
 • Δημιουργία Web TV
 • Δημιουργία Internet Radio
 • Μετατροπή αναλογικών εγγραφών σε ψηφιακές (πχ VHS σε DVD)
 • Κωδικοποίηση ψηφιακών αρχείων για χρήση στο internet
 • Αποθήκευση και διαχείριση αρχείων στο internet
 • Δυνατότητα παρακολούθησης video με κωδικό πρόσβασης (Video on demand)