Εγκαταστάσεις Ενσυρμάτων Δικτύων

Τι είναι τα ενσύρματα δίκτυα;

computer-networking-servicesΌταν δύο ή περισσότεροι υπολογιστές διασυνδέονται μεταξύ τους μέσω κάποιου είδους μέσο για να μοιράζονται τους πόρους, τότε η κατάσταση αυτή καλείται δίκτυο υπολογιστών. Ένα ενσύρματο δίκτυο υπολογιστών είναι η διασύνδεση των υπολογιστών για λόγους επικοινωνίας με χρησιμοποίηση καλωδίων (τύπου ethernet, οπτικών ινών κ.α).

Η δομή της καλωδιακής εγκατάστασης ενός τοπικού δικτύου και οι προδιαγραφές που πρέπει αυτή να διαθέτει, χαρακτηρίζεται ως δομημένη καλωδίωση ενσύρματου δικτύου. Αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τις μελλοντικές φυσικές επεκτάσεις του δικτύου, για τις αναδιατάξεις των δομικών στοιχείων του, καθώς και για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του, γεγονός που καθιστά την αρχική της μελέτη αρκετά σοβαρή υπόθεση.

Κάθε δομημένη καλωδίωση πρέπει να εξασφαλίζει αξιοπιστία, ασφάλεια, ευελιξία, λειτουργικότητα καθώς επίσης σωστή διαχείριση και έλεγχο. Αυτή η καλωδίωση πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει οποιοδήποτε Τοπικό Δίκτυο Η/Υ, ανεξαρτήτως του τύπου των εσωτερικών συνδέσεων του.

Βασική προϋπόθεση για μια ορθή δομημένη καλωδίωση, είναι η ομαλή λειτουργία του δικτύου, ο σωστός σχεδιασμός και η σωστή εγκατάσταση της καλωδιακής υποδομής της. Για να επιτευχθεί αυτό είναι απαραίτητη η τήρηση διεθνών προτύπων κατά την εγκατάσταση, η επιλογή κατάλληλων υλικών, η τήρηση κατάλληλης μεθοδολογίας και η χρήση κατάλληλων εργαλείων κατά την διαδικασία. Το σύνολο αυτών των απαιτήσεων καθιστά την επιλογή της εταιρείας που θα αναλάβει την εγκατάσταση του δικτύου σας, αρκετά σοβαρή υπόθεση, η οποία απαιτεί από την πλευρά σας τον έλεγχο πληρότητας όλων των ανωτέρω προτύπων.

 

Δημιουργούμε αξιόπιστα, γρήγορα και ασφαλή ενσύρματα δίκτυα

Γιατί να επιλέξετε την εταιρεία μας

network_integrationΤο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας, μέσω της θυγατρικής της IonianWiFi (http://www.ionianwifi.gr), η οποία εξειδικεύεται αποκλειστικά στον τομέα των δικτύων Η/Υ και των τηλεπικοινωνιών και έχοντας ως βάση την πολυετή εμπειρία στο χώρο αυτό, είναι σε θέση να συνδυάσει σωστά την τήρηση μεθοδολογιών, ευέλικτων διαδικασιών και προτύπων, υλοποιώντας ολοκληρωμένες λύσεις έργων δικτύων Η/Υ και πληροφορικής γενικότερα, οι οποίες ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών της, εντός προκαθορισμένου και αυστηρού χρονοδιαγράμματος.

Η σωστή συλλογή και η κατανόηση των ειδικών απαιτήσεων του πελάτη, ο αναλυτικός σχεδιασμός με χρήση σύγχρονων μέσων, η χρήση προηγμένων τεχνολογικών εργαλείων και υλικών, η διασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων και η μακροζωία τους, η πρόβλεψη και δυνατότητα διαχείρισης των μελλοντικών προεκτάσεων και αλλαγών, η εύρεση άμεσης λύσης προσαρμογής, αποτελούν μερικούς από τους βασικούς άξονες των φάσεων υλοποίησης που ακολουθεί μόνιμα η εταιρείας μας, σε κάθε έργο της, μικρό ή μεγάλο, βασισμένη πάντοτε στις διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα.

Μερικές από τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας:

  • Μελέτη υπάρχοντος δικτύου (εφόσον είναι διαθέσιμο) και αναβάθμιση/συντήρηση αυτού.
  • Χαρτογράφηση και καταγραφή δικτύου, καλωδίωσης, πριζών και τερματικών συσκευών.
  • Μελέτη νέου δικτύου, σχεδιασμός τοπολογίας καλωδίωσης, επιλογή υλικών και προϋπολογισμός κόστους.
  • Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού (καλώδια, routers, switches, πρίζες κ.α) στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
  • Κατασκευή δομημένης καλωδίωσης, απαιτούμενων καναλιών και ηλεκτρολογικών εργασιών.
  • Εγκατάσταση κύριων τερματικών εξοπλισμών δυκτίωσης (switches, patch panels, racks, servers κ.α).
  • Παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία των υπολογιστών και των συσκευών του δικτύου.
  • Έλεγχος συνδεσιμότητας και πιστοποίηση καλής λειτουργίας, με χρήση σύγχρονου εξοπλισμού.
  • Έλεγχος ασφάλειας δικτύου και εγκατάσταση firewall, content filtering, κ.α.
  • Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του πελάτη, σχετικά με τις δυνατότητες του νέου δικτύου.