Υπηρεσίες Broadband Bonding

Τι είναι το Broadband Bonding

Το Broadband Bonding είναι η σύνθεση του εύρους ζώνης πολλών broadband συνδέσεων και η δημιουργία μίας ενιαίας σύνδεσης υψηλής ταχύτητας και μέγιστης αξιοπιστίας για την υποστήριξη σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών.Η νέα τεχνολογία πρόσβασης στο Internet για το ευρύ κοινό και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ακούει στο όνομα VDSL (Very high-bitrate/high speed DSL). Το VDSL είναι το πιο γρήγορο ασύμμετρο DSL και αποτελεί τον πρόδρομο της τεχνολογίας FTTH (Fiber-To-The-Home). Καθώς η αντικατάσταση όλων των χαλκινων τηλεπικοινωνιακών καλωδίων με οπτικές ίνες είναι μία χρονοβόρος και ακριβή διαδικασία, είναι πιο εύκολη και προσιτή η επέκταση του δικτύου κορμού των παρόχων και η δημιουργία περισσότερων τηλεπικοινωνιακών κέντρων (DSLAMs) τα οποία εξυπηρετούν μερικές δεκάδες συνδρομητές σε μικρή ακτίνα απο αυτά, παρέχοντας μεγαλύτερες ταχύτητες απο αυτές των ADSL. Το VDSL επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών που απαιτούν υψηλό εύρος ζώνης, όπως η τηλεόραση υψηλής ανάλυσης, το ψηφιακό βίντεο, η διασύνδεση απομακρυσμένων εταιρικών καταστημάτων κ.α.
Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι στην Ελλάδα επενδύουν από το 2008 στην τεχνολογία VDSL (με ταχύτητες 30Mbps/2,5Mbps, 50/5Mbps και 50/10Mbps download και upload αντίστοιχα) με τις επενδύσεις αυτές να αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο. Επομένως δεν θα αργήσει πολύ να έρθει η εποχή όπου όλοι οι συνδρομητές ADSL θα έχουν την δυνατότητα να αυξήσουν την ταχύτητα πρόσβασης στο Internet επιλέγοντας την αντικατάσταση των συνδέσεων ADSL με VDSL.

 

Αυξήστε την ταχύτητα σας στο internet γρήγορα, απλά, οικονομικά

Το μεγαλύτερο πρόβλημα των συνδέσεων VDSL είναι η αξιοπιστία που προσφέρουν η οποία δεν είναι μεγαλύτερη αυτής των ADSL συνδέσεων. Αυτό συμβαίνει γιατί οι πάροχοι προσφέρουν τις συνδέσεις VDSL χωρίς εγγύηση διαθεσιμότητας (best effort) που σημαίνει ότι η κάθε σύνδεση μπορεί να δυσλειτουργεί για κάποιο χρονικό διάστημα ή να έχει χαμηλότερη απόδοση τις ώρες αιχμής. Επομένως μία επιχείρηση για την οποία η πρόσβαση στο Internet είναι κρίσιμης σημασίας, δεν μπορεί να βασιστεί σε μία σύνδεση VDSL παρόλο που η ονομαστική προσφερόμενη ταχύτητα μπορεί να φαίνεται ικανοποιητική για τις ανάγκες της επιχείρησης. Άλλωστε δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που ενώ βρίσκονται εντός δικτύου VDSL επιλέγουν την χρήση μισθωμένης γραμμής για τις επιχειρησιακές τους ανάγκες.

Το πρόβλημα της χαμηλής αξιοπιστίας των συνδέσεων VDSL έρχονται να το καλύψουν οι υπηρεσίες broadband bonding οι οποίες επιτρέπουν τον συνδυασμό πολλαπλών συνδέσεων VDSL για την δημιουργία εικονικών μισθωμένων γραμμών πολλαπλασιάζοντας την αξιοπιστία των επιμέρους συνδέσεων πρόσβασης και αξιοποιώντας ταυτόχρονα τα δίκτυα πολλαπλών παρόχων. Η σύνθεση του bandwidth πολλαπλών συνδέσεων VDSL έχει πολλαπλά ωφέλη καθώς παρέχει ασύμμετρη ταχύτητα πρόσβασης στο Internet, μεγαλύτερη αξιοπιστία απο την παραδοσιακή μισθωμένη γραμμή και πολύ χαμηλότερο κόστος, ακόμα και αν συγκριθεί μόνο βάσει της ταχύτητας upload. Για παράδειγμα, συνδυάζοντας τέσσερις συνδέσεις VDSL με ονομαστική ταχύτητα 50/5Mbps, η υπηρεσία Broadband bonding δημιουργεί μία ενιαία εικονική σύνδεση με συνολική ταχύτητα 200/20Mbps. Το κόστος αυτής της υλοποίησης ανέρχεται στο 1/4 του κόστους μίας μισθωμένης γραμμής 20/20Mbps, παρέχοντας παράλληλα πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα download και υψηλή αξιοπιστία που δεν βασίζεται στη σωστή λειτουργία του δικτύου ενός μόνο παρόχου.

Αν το δίκτυο VDSL δεν έχει φθάσει ακόμα στην περιοχή σας, μπορείτε να πετύχετε σήμερα την ταχύτητα των VDSL, οικονομικά, συνδυάζοντας πολλαπλές συνδέσεις ADSL χωρίς να χρειαστεί να υπογράψετε διετές συμβόλαιο για την προμήθεια μίας μισθωμένης γραμμής με την επιθυμητή ταχύτητα. Επίσης επιλέγοντας αυτήν τη λύση σας επιτρέπει να αυξήσετε άμεσα το bandwidth της σύνδεσης σας, αντικαταστώντας τις συνδέσεις ADSL με VDSL όταν αυτές καταστούν διαθέσιμες στην περιοχή σας.