Υπηρεσίες Multimedia

Λογότυπα

Το λογότυπο και γενικά η εταιρική σας ταυτότητα χαρακτηρίζει την εταιρεία σας και δημιουργεί τις πρώτες εντυπώσεις στο κοινό. Γι’ αυτό το λόγο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό του. Η σύλληψη της ιδέας, η επιλογή των χρωμάτων, τα σχήματα και τα οπτικά και λεκτικά παιχνίδια σε συνδυασμό με τη φύση του αντικειμένου και το κοινό στο οποίο απευθύνεται η εταιρεία σας, οδηγούν σε μια επιτυχημένη εμπορικά εταιρική ταυτότητα για την επιχείρησή σας.

Image
Image

Εικόνα

Οι φωτογραφίες είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για μία ιστοσελίδα και την εικόνα μας στο διαδίκτυο γενικά.

Αποστολή μας είναι να μπορούμε να καλύψουμε την ανάγκη αυτή χωρίς να επιβαρύνεται ο πελάτης με επιπλέον έξοδα. Εμείς αναλαμβάνουμε την λήψη και την επεξεργασία φωτογραφιών, της επιχείρησης σας ή των προϊόντων σας για την τοποθέτηση τους στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα.

Δημιουργία multimedia κάθε είδους (βίντεο, 360 κλπ)

Βίντεο

Ένας τομέας όπου η Avakas Media δρα είναι η δημιουργία διαφημιστικών σποτ.

Μπορούμε και καλύπτουμε όλα τα στάδια που χρειάζονται για την παραγωγή ενός ή περισσοτέρων σποτ, από τα κείμενα των διαλόγων, την ηχογράφηση τους (με ένα ή δύο ή περισσότερες φωνές) έως και το τελικό remix τους (προσθήκη/επεξεργασία μουσικής και εφέ).

Image